[Archive]


Thursday, April 20, 2006  دکتر وی وی از خر شیطون پایین اومده و قصد کرده خر های دیگه رو امتحان کنه
  لذا از این پس در زیر عکس شب دوباره خواهید خواند از:
  باکره ها و بی کره ها
  دانش نامحدود شیمی
  روش های افسردگی زدایی و حماقت گریزی
  دکترین رطوبت، فشار و جنس مخالف
  بازی کردن با سطح هشیاری و تربیت شنیداری(موسیقی)
  هنگامه ی ارگاسم هوشی
  سال سگ و اهمیت بویایی
  و...

  پ.ن: از این پس با شخصیت جدیدی در نوشته های من آشنا خواهید شد، که او را "رامکال" صدا میزنم. دلیل این نامگذاری نرمی و خنگی و همزادی شدیدی است که بین من و این شخصیت وجود دارد. امیدوارم عشق من به این شخصیت خیالی حسادت کسی را برانگیخته نکند.


  ||