[Archive]


Thursday, September 11, 2008  آقای David Byrne به همراه Brian Eno یک آلبوم دادند به نام Everything That Happens Will Happen Today.
  خوب البته این آلبوم در حد هیچ کدام از این نام ها نیست شاید هم هست (به اینجور چیزها میگویند Grower).
  اما اگر کوچکترین علاقه ای به ایشان دارید از زیر سنگ هم شده آلبوم را بجورید.
  اصلا مگر میشود کسی خودش را کنجکاو بداند، وقتی دست و Stuff از چوب زدن زاغ David Byrne برداشته است؟
  ویژگی این آلبوم آرامش بی حد آن است، میشود تشبیهش کرد به پیرهنی از جنس ابریشم.

  David Byrne & Brian Eno - I Feel My Stuff
  save target as


  David Byrne & Brian Eno - Everything That Happens
  save target as


  پ.ن: هر دوی این افراد متخصص ایجاد Texture میباشند، مناسب برای کسانی که صدای Textured دوست میدارند.


  ||