[Archive]


Saturday, August 29, 2009    اخلاق شهسواری - در باب دیسیپلین، کوپل تفنگی و اوه نرم تر از صبح پرند
    از این پس جریمه ی "کار بد کردم"، دو انگشت است که در حالتی شبیه لوله ی یک Revolver یا حتی بینی من، در شخص بدکار یا غلطی-زده، فرو میرود، بی هیچ مقدمه ای.


    ||