[Archive]


Monday, June 28, 2010
  البته که دیگه از تغییرات رادیکال انفجاری خبری نخواهد بود
  یعنی من دیگه اهلش نیستم
  این روزمرگی کلفت رو نمیشه به هم زد
  ولی میشه جور دیگه ای انتخاب کرد
  ولی میشه جور دیگه ای احساس درستی کرد
  ولی میشه جور دیگه ای قربونی داد
  ولی میشه فوکوس رو عوض کرد
  ولی میشه Priority ها رو جا به جا کرد
  ولی میشه زمان و انرژی رو جور دیگه ای تقسیم کرد
  ولی میشه جواب های کوتاه جدیدی به سوالات ساده ی همیشگی داد
  نه برای فردا رسیدن
  نه برای روزی رسیدن
  تنها و تنها برای تداوم حس بودن


  || 1 Comments
  برای بار هزارم
  چقدر من آدم های Happily رئال رو دوست دارم
  ناتورالیست ها قابل معاشرت ترین آدم های دنیا هستن برای من.


  || 0 Comments
  - من چجوری 60 تا سیگار کشیدم از صبح؟
  - بذا فکر کنم
  - بهتره جیباتو بگردی


  || 0 Comments
  یک پنجره وا کن
  بعد پشتش بشین
  بعد انقدر بشین که بواسیر بگیری
  میدونی چی شد؟
  هم بواسیر گرفتی
  هم نمیدونی اون چیزی که جالبه باز کردن پنجرس
  نه نشستن پشتش
  اصلا پنجره یعنی چی؟ یعنی دریچه ای به آن سوی ابدیت تهوع آور
  و حالا پنجره ی تو، خود ابدیتی است.


  || 0 CommentsSunday, June 27, 2010
  she said: one sweaty afternoon
  and i said the F word


  امضا: دزد


  || 1 Comments
  آدم ها در فانتزی هایشان هم آدم میمانند
  سر به راه میمانند
  هر چه اسمش است
  ممکن است بدانی که من اینطور نیستم؟
  بله؟
  ای جان
  این دقت
  از لالایی زمان
  و دست عادت
  بماند در امان


  || 0 Comments
  خوب میدانی
  شاید هم ندانی
  که من میدانم
  که اگر آنها نمیدانند
  من میدانم
  که تو
  تا آخر
  دروغ گو
  باقی
  میمانی
  پس نخواهی چشید لذت گستاخی را
  پس دیوانه نخواهد شد باد رباینده از تو و زبانت
  پس نظاره گر Transform با شکوه ماده و انرژی به حقیقت نخواهی بود
  و اسمت روی هیچ یک از قفسه های آرشیو شب نوشته نخواهد شد


  || 0 Comments
  به صبح گفتم که با من مهربان تر باشد
  و از شب خواستم بالغ شود و حسادت نورزد


  || 0 CommentsWednesday, June 23, 2010Friday, June 18, 2010Monday, June 14, 2010Thursday, June 10, 2010  شخص "اندویی" را گفتند:
  خیلی اعصاب داشتی، حالا واسه ما عصب کشی میکنی؟

  پ.ن: Root Canal, Dental Hygiene n Neurology


  || 1 Comments
  میدونی که همه چیز در این دنیا اسم داره نه؟
  دستاورد های Late Night عشقی-فانتزی-هارمونیک سرشار از CJE سرنام کمدی، Jealousy و اکستاسی من نیز هم
  حالا اگر با حاصل زندگی ام خداحافظی کنید و بدانید که من دارم موضوع جدیدی را به میان میکشم
  اسم این یکی Agnosticism است.


  || 1 CommentsWednesday, June 02, 2010
March 2004 -   April 2004 -   May 2004 -   June 2004 -   July 2004 -   August 2004 -   September 2004 -   October 2004 -   November 2004 -   December 2004 -   January 2005 -   February 2005 -   March 2005 -   April 2005 -   May 2005 -   June 2005 -   July 2005 -   August 2005 -   April 2006 -   May 2006 -   June 2006 -   July 2006 -   August 2006 -   September 2006 -   October 2006 -   November 2006 -   December 2006 -   January 2007 -   February 2007 -   March 2007 -   April 2007 -   May 2007 -   June 2007 -   July 2007 -   August 2007 -   September 2007 -   October 2007 -   November 2007 -   December 2007 -   January 2008 -   February 2008 -   March 2008 -   April 2008 -   May 2008 -   June 2008 -   July 2008 -   August 2008 -   September 2008 -   October 2008 -   November 2008 -   December 2008 -   January 2009 -   February 2009 -   March 2009 -   April 2009 -   June 2009 -   July 2009 -   August 2009 -   September 2009 -   October 2009 -   November 2009 -   December 2009 -   January 2010 -   February 2010 -   March 2010 -   April 2010 -   May 2010 -   June 2010 -   July 2010 -   August 2010 -   September 2010 -   October 2010 -   November 2010 -   December 2010 -   March 2011 -   April 2011 -   May 2011 -   July 2011 -   August 2011 -   September 2011 -   October 2011 -   November 2011 -   January 2012 -   February 2012 -   March 2012 -   April 2012 -   May 2012 -   June 2012 -   July 2012 -   August 2012 -   September 2012 -   October 2012 -   November 2012 -   December 2012 -   January 2013 -   February 2013 -   March 2013 -   April 2013 -   May 2013 -   June 2013 -   September 2013 -   October 2013 -   November 2013 -   December 2013 -   January 2014 -   February 2014 -   March 2014 -   April 2014 -   May 2014 -   June 2014 -   July 2014 -   August 2014 -   September 2014 -   October 2014 -   November 2014 -   December 2014 -   January 2015 -   February 2015 -   March 2015 -   April 2015 -   May 2015 -   June 2015 -   July 2015 -   August 2015 -   September 2015 -   October 2015 -   November 2015 -   December 2015 -   January 2016 -   February 2016 -   March 2016 -   April 2016 -   May 2016 -   June 2016 -   July 2016 -   August 2016 -   September 2016 -   October 2016 -   November 2016 -   December 2016 -   January 2017 -   February 2017 -   March 2017 -   April 2017 -   May 2017 -   June 2017 -   July 2017 -   August 2017 -   September 2017 -   October 2017 -   November 2017 -   December 2017 -   January 2018 -   February 2018 -   March 2018 -   April 2018 -   May 2018 -   June 2018 -   July 2018 -   August 2018 -   September 2018 -   October 2018 -   November 2018 -   December 2018 -   January 2019 -   February 2019 -   March 2019 -   April 2019 -   May 2019 -   June 2019 -   July 2019 -   August 2019 -   September 2019 -   October 2019 -   November 2019 -   December 2019 -   January 2020 -   February 2020 -   March 2020 -   April 2020 -   May 2020 -