[Archive]


Saturday, September 30, 2006  تا صبح باید که در آغوش کشید
  باید به کنش و واکنش تن سپرد
  در شبی اینچنین
  که بی درنگ گاز میشوند،
  مایعات و جامدات
  از شوق تاریکی اش


  || 0 Comments
  خستگی نیک
  خواب نیکو
  رویای چاردست


  || 0 Comments
  با تمام احساس نزدیکی و احترام قلبی
  از تو میخوام باور کنی
  من اینجا نیستم


  || 0 Comments


  Opeth - Epilogue
  ( album: My Arms, Your Hearse 1998 )
  اندام جنسی اش دوست دارد از آلت تناسلی ام کتک بخورد
  این است شیوه ی اکستریم و اسپات برگزیده
  اگه به اندازه ی کافی پول داشتم
  یک آدم استخدام میکردم که ضربات آخر رو برام بزنه
  من آدمی هستم که وقتی از Objective های دشوار و اصلی عبور میکنم
  دیگه رغبتی به ور رفتن با Context از پا درامده ندارم
  لذا دور و ورم پر از پروژه هایی است که کمرشان را شکسته اند (ام) و ولشان کرده اند (ام)

  پ.ن: فراخوان استخدام تمام کننده.


  || 0 CommentsFriday, September 29, 2006

  Opeth - Isolation Years
  ( album: Ghost Reveries 2005 )


  || 0 Comments
  با یک فندک دزد پشمالو شریک شوم
  و با یک جوجه ی گرگ زا ازدواج کنم
  شوم؟
  کنم؟


  || 0 Comments
  تنهایی موجود جالبی است
  حتی وقتی به او عادت کرده ای
  حتی وقتی دوستش داری
  حتی وقتی ترجیح اش داده ای
  باز هم تو را میجود
  باز هم تو را میفرساید


  || 0 Comments
  آنچه بر ما میرود این روزها
  معلوم نیست شماها را out نکند


  || 0 CommentsThursday, September 28, 2006  هویت من گشاد است
  باورهایم گشادند
  من گشاد شده ام
  آنقدر صحنه های باور پذیر دیده ام
  که دیگر چیزی نمانده
  در باورم جا نشود
  باور میخواست تنگ باشد و شنل قرمزی خودش را داشته باشد
  اما گشاد است
  گشادتر از آنکه زندگی تحریکی باشد


  || 0 Comments
  ابراز وجود
  ابراز علاقه
  ابراز خستگی
  ابراز the storm is getting closer
  ابراز ناتوانی
  ابراز قدرت مخرب
  ابراز تمسخر
  ابراز out of ammo
  ابراز بیرون رفتن از قلب
  ابراز بی قراری ششمین حس
  ابراز شهوت
  ابراز تمایل
  ابراز our love was an ordinary one
  ابراز ناباوری
  و اینک،
  ابراز عدم وجود

  پ.ن: بروز از اسفنج خاطرات ناخودآگاه به ساعت 3 بعدازظهر


  || 0 Comments
Wednesday, September 27, 2006

  Iptables   -A    INPUT    -s   81.31.160.0/24    -j    DROP


  || 0 CommentsSunday, September 24, 2006  این نفس تنگی لعنتی نوبر زندگی مرفه جدیدمان است


  || 0 Comments

  قانون جدیدی شبیه قانون خط های موازی دارم کشف میکنم
  قانونی که میگوید همه ی منحنی ها در بی نهایت به تو شبیه میشوند
  اسمش را شاید گذاشتم قانون توجیح چشم چرانی


  || 0 Comments
  بعضی از آدمها مثل سگ ها هستند
  وقتی حادثه ای تاریخی در آنها نقطه ای پررنگ بر جا میگذارد
  به نقطه ی پررنگ نزدیک میشوند و آنقدر به او خیره نگاه میکنند
  تا فراموش میشود حادثه ی تاریخی
  و تنها میماند یک نقطه ی پررنگ که از دید آنها ازلی است.
  چنین آدمهایی را میتوانید با کتک زدن مقطعی، تا ابد به خودتان علاقمند کنید
  رابطه با این جور آدمها منجر به ضرب المثلی میشود که میگوید:
  امروز کتک بزن، فردا قلوه جمع کن


  || 0 Comments
  یکی از عادت های دیر به دیر دکتر
  این بود که ویدیوی Love Story را در شبی از شب های مستی نگاه کند
  و ببیند این بار او را یاد چه کسی می اندازد
  جلوی اسم او خط یا خطی دیگر بزند... And she'll be there


  || 0 CommentsThursday, September 21, 2006

  سالهای تغییر را شمردم
  نصف سالهایی بود که از من بیشتر عمر کرده ای
  آنوقت وحشت کردم از عمق آهی که میتوانی بکشی


  || 0 Comments
  راکی و فیدل اسم سگ های کارخانه ی مادری آنها است
  میگوید سگ ها عمری کارخانه را نصف نصف پاییده اند و کاری به هم نداشته اند
  تا یک دوبرمن ماده ی جنده، پیدایش شد
  یک بار از راکی حامله شد، یک بار از فیدل
  دست آخر هم فیدل و راکی رو فرستاد به زمین پشت کارخونه
  -آخرین جایی که راکی رو روی پاهاش دیدن-


  || 0 Comments
  مشتم پر از عرق خیس است و
  به نقشه ی کشورشان نگاه میکنم
  کارهای مهمتری هم باید داشته باشم، البت


  || 0 Comments
  هر آدمی را به چیزی میشناسم
  و تو را به اینکه هر وقت از زمین و زمان خسته ام
  دوست داشتنت را نشخوار میکنم


  || 0 Comments
  به شیدایی سازها وقتی Ennio Morricone رئیس است، نگاه کرده ای؟


  || 0 Comments
  سیستم به طرز وحشتناکی همه ی داشته هایش را به بیرون میریزد
  بیب
  بیب
  بیب
  بیب

  پ.ن: بیرون = دورترین جایی که از پشت چشم های سیستم معلوم است


  || 0 CommentsSaturday, September 16, 2006  یکی از مشکلات نسل ما اینه که نسبت به داد و ستدهای انسانی کوریم
  یعنی نه میفهمیم چی داریم از دیگران میگیریم
  نه میفهمیم چی به دیگران میدیم
  لذا اگه با تابلوترین اسب سفید تک شاخ دنیا هم میری دنبال کسی
  یادت نره رو پیشونی اسب یه تابلو بزنی و بنویسی اسب سفید خوشبختی
  وگرنه ممکنه با جیرجیرک یا ترمیناتور اشتباه بگیرنت.


  || 0 Comments
  غلطی مهندس! در این عهد وفا نیست


  || 0 Comments

Wednesday, September 13, 2006  مضحک ترین فیدبکی که در روزهای اخیر دریافت کردم
  فیدبکی بود از یک میمون درختی اجتماعی نشده،
  که بزرگترین آرزوی مدرنش نداشتن دود بود


  || 0 Comments
  با خودت دوست باش یعنی
  وقتی تا مغز استخوان خسته ای
  بهل
  هلیدن، هشتن، امان دادن
  هشدار که دلیلی نجستیم ادامه ی حیات را
  هشیار که دلیلی نجستیم خاتمه ی لعنتی اش را  پس گفتیم "آری"
  بر آن صدا که قهار تر بود
  آن صدا که فریبش روزهای بیشتری از زمستان را گرم میکرد


  || 0 Comments
  در مخفیگاه درختی من باران به سختی نفوذ میکند
  حالا که باران میبارد و میشود دو تا سیگار خشک چاقید
  دلم برای تو تنگ شده،
  در این هوای مرطوب خنک
  اگر اینجا بودی
  الان و ابنجا
  زیباترین و خواستنی ترین موجود دماغ یخ زده ی دنیا شده بودی

  او که نگاهش با 80 گره دریایی به جنوب از جنوب غرب نگاهم میشتابد (:
  - شتاب دار بودن حرکت را مطمئن نیستم،
  البته چون ناخدای قضیه زنگی است، کمی دورانی و قرانی حرکت خواهیم نمود
  لذا خود به خود یک شتابی در یک جهتی میگیریم،
  مهم قصد ابن الفشفشه است
  (در اصطلاح رفقای بوگندو، مسلمان شتابان گاهی ابن فشفشه هم خوانده میشود)،
  خطی بودن و نبودن و متوجه چه جایی بودن شخص ابن الفشفشه مهم نیست -

  معشوقه های مایاکوفسکی روزی تو را
  خواهند یافت
  - پوزخند همیشگی بر لبانت -
  که مرده ای
  به سادگی همه ی بازی های کوچک و بزرگ زندگی ات
  تو دیگر آنجا نیستی
  نه


  Scratch آخر را
  بر Mellotron این درد بزن
  او هنوز میگرید.


  شبیه کسانی شده ام
  که دارند رک (شلم) بازی میکنند
  و چنان دست بی نظیری به دستشان افتاده
  که ترجیح میدهند دست را دست نخورده در دکور خانه بگذارند
  تا آنکه برگ ها را با شهوت پیروزی به زمین اندازند ((:
  شغل های تازه ی شهرمان را دیده اید؟
  پارکبان، مسافر صدا زن، آفتابه دار توالت عمومی، ...

  خوردن غم دیگران از آن دسته حماقت هایی است که گران تمام میشوند


  || 0 CommentsSunday, September 10, 2006

  Opeth - Madrigal  یه استراتژی کارا در شرایط فعلی
  میتونه تصمیم پشت تصمیم بدون دیالکتیک گلوبول ها در مویرگ های مغز باشه
  آره
  اولین تصمیم رو گرفتم
  اسپیدباگی حرکت

  پ.ن: از این پس ما،
  پیش از هر تصمیم گیری،
  لختی از زمان، شخص مثانه را Tease کرده
  سپس ادراری آسانی گستر خواهیم نمود.


  || 0 CommentsSaturday, September 09, 2006

  Porcupine Tree - In Formaldehyde
  آنقدر حال و روز ما روحانی شده
  که عنقریب مرگِ مادر بیاید و ما را در آغوش بکشد.
  آمیزش به خشکی نشست
  بیب
  بیب
  بیب  شاید اینجا لزج ترین جای عمرم نباشد :)  اگر بگویند آخرین هفته ی عمرت را دوست داری چه کنی
  میگویم دوست دارم در اتاقی شیشه ای
  که معشوقه های مایاکوفسکی اطرافش به تماشا ایستاده اند
  با کنیزکی ناوارد بیامیزم
  هفت شب و هفت روز


  || 0 CommentsFriday, September 08, 2006  میخواهی مراحل تبدیل شدن ابریشم به سنگ را برایت از حفظ بگویم؟


  || 0 Comments
  شباهت زیاد تو به کاردستی های ذهنم
  ممکن است روزی در گوشه ای از دنیا
  برایت گران تمام شود
  عزیزم


  || 0 Comments
  من و تو
  با هم بخوابیم
  و بیدار نشویم
  و یا تنها
  بیدار نشوم  دیشب روح میگفت که خیلی زودتر از آنکه شنیده بود همه چیز تمام شد
  دیگر زندگی کردن اش نمی آید
  مبارزه کردنش هم
  میگفت از آخرین نبرد سخت چند سال می گذرد
  و حالا شکمی در آورده که یک لشگر نمی توانند بکشندش


  Symphony X - Rediscovery ( Segue )

  امیرزاده ی کاشی ها با چشمان آبی اش
  امروز من و تو و عمه ات را
  با هم پیوندی ابدی داد


  || 0 CommentsThursday, September 07, 2006
  1
  2
  3
  trick me boney
  kiss me honey
  1
  2
  3
  drug me boney
  fuck me honey


  || 0 Comments
  سال ها است منتظر آن اتفاق لعنتی ام
  همان که قرار است زندگی خرگوشی ام را از خواب بیدار کند
  و من به خودم و همه ی مخالفان خیالی ام ثابت کنم که
  داستان لاک پشت و خرگوش نه تنها یک حقیقت تلخ آموزنده نیست
  بلکه یک شوخی خنده دار غیر ممکن است.


  || 0 Comments
Tuesday, September 05, 2006  زندگی گودی عوض میکند تا از مد نیفتد
  یک عطف در اوج قله
  یکی در قعر دره


  || 0 Comments
  Lost in moments نام آهنگی است از Ulver
  اگر هم تا به حال نشنیده باشید
  مطمئن باشید خوابش را بارها دیده اید


  || 0 Comments
  آنقدر مینوردند
  تا نوردیده شوند
  دانی؟

  ***

  او دیگر انگشت نمیمکد
  انگشت های خودش را البته


  || 0 CommentsMonday, September 04, 2006
  I still remember
  one summer's day
  she held my hand
  to lead the way

  And showed me treasures
  love in her smile
  we strolled the meadows
  and sang a lullaby


  ***


  اگه تیکه تیکه کردی منو
  و هر تیکه بهت گفت "ازت متنفرم"
  دیگه فکر کنم باور میکنی که ازت متنفرم
  اونوقته که دیگه منه تیکه تیکه رو ول میکنی
  ههه


  || 0 Comments
  رنگین کمان در قلب
  سوپرمن در مشت
  به پاکسازی فرودگاه شب های تارت آمده ام


  || 0 Comments
  میخوای بدونی زندگی جیه؟
  زنده بودن یعنی درست در حساس ترین لحظه
  - جایی که خیلی چیزها باید و خیلی میزها شاید -
  ویار کنی که بری پاهاتو بذاری تو رودخونه و سیگار بکشی
  و نه تنها ویار کنی
  که این کار رو بکنی
  نه برای اولین بار
  که برای نا معلومین بار
  (:


  || 0 Comments
  بعضی دوست داشتن ها را میخواهی فریاد کنی و
  بعضی هایشان را در هزار سوراخ پنهان


  || 0 Comments
  شب زیبایی است
  شاید قرن تمام شود و دیگر اینگونه تو را نخواهم
  اینجا
  میان بازوهایم


  || 0 Comments
  CONFLICT بازی میکنیم
  No Quarter گوش میکنیم
  and no one knows
  که ما نداریم هیچگونه Quarter
  هیچکونه زنهار
  در گوشهایمان


  || 0 CommentsMarch 2004 -   April 2004 -   May 2004 -   June 2004 -   July 2004 -   August 2004 -   September 2004 -   October 2004 -   November 2004 -   December 2004 -   January 2005 -   February 2005 -   March 2005 -   April 2005 -   May 2005 -   June 2005 -   July 2005 -   August 2005 -   April 2006 -   May 2006 -   June 2006 -   July 2006 -   August 2006 -   September 2006 -   October 2006 -   November 2006 -   December 2006 -   January 2007 -   February 2007 -   March 2007 -   April 2007 -   May 2007 -   June 2007 -   July 2007 -   August 2007 -   September 2007 -   October 2007 -   November 2007 -   December 2007 -   January 2008 -   February 2008 -   March 2008 -   April 2008 -   May 2008 -   June 2008 -   July 2008 -   August 2008 -   September 2008 -   October 2008 -   November 2008 -   December 2008 -   January 2009 -   February 2009 -   March 2009 -   April 2009 -   June 2009 -   July 2009 -   August 2009 -   September 2009 -   October 2009 -   November 2009 -   December 2009 -   January 2010 -   February 2010 -   March 2010 -   April 2010 -   May 2010 -   June 2010 -   July 2010 -   August 2010 -   September 2010 -   October 2010 -   November 2010 -   December 2010 -   March 2011 -   April 2011 -   May 2011 -   July 2011 -   August 2011 -   September 2011 -   October 2011 -   November 2011 -   January 2012 -   February 2012 -   March 2012 -   April 2012 -   May 2012 -   June 2012 -   July 2012 -   August 2012 -   September 2012 -   October 2012 -   November 2012 -   December 2012 -   January 2013 -   February 2013 -   March 2013 -   April 2013 -   May 2013 -   June 2013 -   September 2013 -   October 2013 -   November 2013 -   December 2013 -   January 2014 -   February 2014 -   March 2014 -   April 2014 -   May 2014 -   June 2014 -   July 2014 -   August 2014 -   September 2014 -   October 2014 -   November 2014 -   December 2014 -   January 2015 -   February 2015 -   March 2015 -   April 2015 -   May 2015 -   June 2015 -   July 2015 -   August 2015 -   September 2015 -   October 2015 -   November 2015 -   December 2015 -   January 2016 -   February 2016 -   March 2016 -   April 2016 -   May 2016 -   June 2016 -   July 2016 -   August 2016 -   September 2016 -   October 2016 -   November 2016 -   December 2016 -   January 2017 -   February 2017 -   March 2017 -   April 2017 -   May 2017 -   June 2017 -   July 2017 -   August 2017 -   September 2017 -   October 2017 -   November 2017 -   December 2017 -   January 2018 -   February 2018 -   March 2018 -   April 2018 -   May 2018 -   June 2018 -   July 2018 -   August 2018 -   September 2018 -   October 2018 -   November 2018 -   December 2018 -   January 2019 -   February 2019 -   March 2019 -   April 2019 -   May 2019 -   June 2019 -   July 2019 -   August 2019 -   September 2019 -   October 2019 -   November 2019 -   December 2019 -   January 2020 -