[Archive]


Wednesday, June 29, 2005  بهتر از باد که میگویند یعنی چه؟
  یعنی در امن ترین مکان دنیا راحت ترین خنده را بکنی و عمیق ترین لذت را ببری

  امضا: شاش

  ***

  دیروز بود یا امروز که وقت پیدا کردم فکر کنم به معنی "بی آبرویی"
  چیز ترسناکی نیست، اگر یادت نرود که دنیا فراموش کار و بلشویک است (یک هوچی سازماندهی نشده)
  در مقابل این جور شخصیت ها باید صبور بود و بی خیال

  ***

  دوست داشتنی بودن یاد گرفتنی نیست
  یک سطحی از هوش میخواهد و سطحی از حواس
  اینها هم متاسفانه زبان زیادی سطح پایین میخواهد مدیریتش
  علاوه بر زبان سطح پایین نیاز مبرم دارد به جبر اوولی - اسپرمی که هنوز چهارچوب کاری یا Framework خاصی برای سهولت پیشبردش اختراع نشده.

  ***

  عجیب است ها
  آدم به ملت اجازه ی حرف زدن که میده تازه میفهمه فاشیسم مکتب آرمانی جوامع انسانی است
  متاسفم که دنیا افتاده دست آزادی خواهان

  ***

  این خط کش طلایی ها که دایره و مثلث و مربع و اینها هم داشت و میتوانستی با آنها معمار شوی
  اینها متاسفانه برای من تبدیل شده به یک ساختار آرمانی برای زبان
  به شدت اعتقاد دارم میشود قالبی آفرید که حرف همیشه را بزند
  با یک بار طی شدن با سر مداد

  ***

  زبان من دارد میسوزد
  این شاید مال مواد آلی موجود در لیوان آب ساکی باشد
  زبان من دارد میسوزد
  این ممکن است مال چشمی باشد که بر آلو جنگلی های توی جاده خشک شده و آه کشیده
  زبان من دارد میسوزد
  مال این است که تو را خوب تربیت نکرده اند، عقده ی اودیپ داری
  زبان من دارد میسوزد
  چون ته ماهیتابه بسیار اروتیک شده بود و من دلم خواست بلیسمش (نقطه ی جهش عشق)

  ***

  و البته لازم به گفتن نیست که قتل گناهی است نابخشودنی
  وقتی حاضر شدی لحظه ها و مکان ها و سن ها و چهره ها را بکشی ( زنده بودن و گذران حیات)
  لازم نیست برای انجام گناهان دیگر این همه به خودت زحمت فکر کردن بدهی

  قانون اول نوستالژ نامه ی شیطانی

  ***

  اگر باور کنی امروز من دوباره همان عرقی را کردم که یک روز با حوله ی مشترکمان پاکش کرده بودی
  و من خیلی خوشحالم که بعد از تو دوباره توانستم عرق کنم
  بعد از این همه وقت
  عزیزم

  ***

  خیانت اصلی را کسی میکند که می آید برای عموم عامی ها برهنه میشود برهنه شدنی
  خیلی خیانت میخواهد زیبایی های بدین بدیعی را با بی غیرتی در بازار عوام چیدن
  عدالت حرف مفت است
  آفرینش طبقاتی است
  هر گونه توهین به قانون طبقه نابخشودنی
  نژاد پرستی تنها یک نمونه ی کوچک و احمقانه از این هدف والا است
  به خاطر این جور مظاهر نفرت بر انگیز که توسط افراد سودجو هوا میشود هدف را گم نکنید

  ***

  کجایی جرم نرم زیبای من؟
  فنر های تخت خیلی وقت است اضطراب دارند و برای یک چق چق کوچک نفسشان را حبس کرده اند
  من هیچ، خستگی فنر های وفادار را میتوانی تحمل کنی؟


  || 2 CommentsFriday, June 24, 2005  آرام باش
  آرام
  نوبت کشیکت در این دنیا تمام شده
  میتوانی بری یک جایی بگیری بخوابی
  در این دنیا یک نوبت بیشتر به کسی بیداری نمیدهند
  شب به خیر
  برو

  پ.ن: بگوش نه! بیهوش.
  ***

  یک ساعت دیکر باید در جلسه ی سران ساختمان شرکت کنم
  مانده ام در این یک ساعت کی ارگاسم شوم، کی پرواز کنم، کی فرود بیایم، کی تفریح کنم
  جمعه تمام شد...

  ***

  مهمانی های شبانه ی من و چهار پنج تکه خرت و پرت
  تا کی ادامه خواهد داشت؟
  نمیدانم
  فقط میدانم هر شب مهمانی رفتن خوش میگذرد

  ***

  این خانومه که پیرن بلند زرد پوشیده
  سرش به درخت سبز تیره ی سومی رفته
  پاش به اولین گل صورتی بهشت
  و یه عالمه گرد گل نشسته رو لباساش
  زیر موس من چی کار میکنه
  خیلی متاسفم خانم. ببخشیـــد

  ***

  الان هر کسی یک گوشه ی این "شهر جمعه" کاری دارد میکند برای خودش
  و از کجا معلوم که کسی نباشد که همان کاری را نکند که تو دوست داری تماشا کنی
  و از همه بدتر ماهواره هم با این همه پیشرفت نتوانسته فکری به حالش بکند
  بنابر این نصف شب ها به من خوش نمیگذرد هیچ
  الیور تویست هم بهش خوش نمیگذشت
  شوپنهاور هم بهش خوش نمیگذشت
  به هیچکس دیگری هم خوش نخواهد گذشت (کارمای منفی)


  || 0 CommentsWednesday, June 22, 2005  تازگی ها به محض اینکه نفر آخر در رو میبنده و تنها میشم
  یک موج شادی خیلی بزرگ
  موهای چسبناکم، تا رگ های روی قوزک پام رو بی حس میکنه
  و بعد از اون احساس میکنم بر همه ی هستی کنترل دارم
  آقدر که تصمیم میگیرم پنجره را تا ته باز کنم و بنشینم روی لبه
  مردم را تماشا کنم که کلاهشان را برایم بر میدارند
  و لبخند میزنند

  ***


  The ocean floor is hidden
  From your viewing lens
  A depth perception
  Languished in the night
  All my life,I’ve been
  Sewing the wounds
  But the seeds sprout
  A lachrymal cloud

  ***

  این شاد بودن فقط یه بدی داره
  اونم اینکه آدمو کند ذهن میکنه
  وگرنه من که خیلی وقته شادم
  بحث در جهت اصلاحاته

  ***

  مثل چای کارها که از لج دولت محصولشان را نمیچینند
  من از لج نمیدانم چه دارم شهوت هایم را به در و دیوار میبخشم

  شهوت هایی که میتوانست دم بکشد و به داغی از دستگاه گوارش یک آدم دیگر پایین رود
  هه-ه

  ***

  قیافه ی این رفسنجانی مث مطاع پخته ی سر سوزن میماند، از اونها که قشنگ پف کرده و تنبیه شده

  ***

  وی وی جان سلام
  امیدوارم که هنوز در کما باشی
  من آنیتا دختر دکتر بهتاش هستم
  میخواستم بگم که من طناب ها را خوب بسته بودم، همان ها بود که همیشه از آن ها آویزانم میکردی و به باسنم ضربه میزدی
  فقط فراموش کرده بودم پونزده کیلو از من سنگین تری
  وی وی
  مادرم خواب دیده بود که خوشبخت میشوی
  و معلم هندسه مان یادمان داد که همه چیز بر فرض هایی به اسم قانون استوار است که این فرض ها اگر تغییر کنند باز هم دنیای درستی میتوانند بسازند
  و من فکر میکنم که تو باید در کما بمانی
  چون میدونم اگه بیدار شی دود از دماغت میاد و با چشمات آدمو میخوری، اوقت سکته میکنی و میمیری
  اینجوری لااقل فاسد نمیشوی

  ***

  اخطار:
  پدیده ی خدا زایی نزدیک است
  این آدم 20 و خرده ای سال است که وضع حمل دارد و abnormal است
  گوش هایتان را بگیرید که صدای دو خدایی آزارتان ندهد
  خدا به زودی متولد میشود


  || 0 CommentsTuesday, June 21, 2005  امروز میخواستم یک ناموس نامه یا همان گزارش کار بنویسم و برای Evaluation تحویل مشاور مربوطه دهم
  که یادم آمد دهن لقی در هیچ زمینه ای پسندیده نیست
  لذا طوری نوشتم که در انتخاب بیمار نمونه مطمئن شود

  ***

  حالا که همه ی غرایز خوابشان برده
  وقت خوبی است که به تو سر بزنم
  خیلی وقت بود بدون سانسور ندیده بودمت
  عزیزم


  || 0 Comments
  یک موسقی بزرگ و طولانی ساختم من امروز
  سازهای من خیلی خیلی متنوع و مدرن بودند
  معرفی میکنم:
  صدای برخورد کیسه های آشغالی که در دو دستم بود با شلوار لی و ضربه های پا که پله ها را یکی دوتا دو تا یکی پایین میرفتند
  آهنگ میکوبید تا چراغ 60 ثانیه ای راهرو خاموش شد
  آهنگ خوابید روی زمین و سرش را گرفت
  صدای ریختن آب توالت وقتی سر شلنگ به طرف سر دودولم بود
  صدای سائیده شدن مسواک روی دندن های آسیا وقتی گوش هایم را بخار مسدود کرده بود
  صدای کولر که انگشتم قالی را دورش میتاباند
  و صدایی مثل وز وز که شقیقه ام میشنید

  ***

  ریتالین + ماریجوانا + نیکوتین + الکل + Mars Volta = نگاهی که عاشق ردش میشود و بدون قطره ای صبر، کور میشود، تا چیزی جای ردش را نگیرد در شهوت رانی چشم ها

  ***

  لوازم خانگی مورد علاقه ی من جاروبرقی است، دقت کنید

  ***

  تو روزنامه نوشته بود خونه خالی یکی تاریک بود
  تو روزنامه نوشته بود در آن تاریکی هم میشد فهمید منحنی ها جدید اند

  توضیحی راجع به رنگ آمیزی داده نشده.

  ***  He’s got fasting black lungs
  Made of clove splintered shardes
  They’re the kind that will talk
  Through a weezing of coughs
  And I hear him every night
  In every pore
  And every time he just makes me warm
  Freeze without an answer
  Free from all the shame
  Must I hide
  Cuz I’ll never never sleep alone
  Look at how they flock to him
  From an isle of open sores
  He knows that the taste is such
  Such to die for
  And I hear him every night
  On every street
  The scales that do slither
  Deliver me from....
  Freeze without an answer
  Free from all the shame
  Then I’ll hide cuz i’ll never never sleep alone
  Oh lord
  Said I’m bloodshot for sure
  Pale runs the ghost
  Swollen on the shore
  everynight
  in every pore
  The scales that do slither
  Deliver me from…
  Freeze without an answer
  Free from all the shame
  Then I’ll hide
  Cuz I’ll never never sleep alone
  Freeze without an answer
  Free from all the shame
  Let Me Die
  Cuz I’ll never never sleep alone  The Mars Volta - The Widow 2005
  self cut


  ***

  دنیای به این بزرگی و هیجان انگیزی
  بغلی چنین بی کله
  پرده های نیمه حاجب
  تنفس کشیده و منظم
  و کسانی که صف کشیده اند برای سکس دهانی


  || 0 CommentsMonday, June 20, 2005


  Hey man! Look at me rockin out
  I'm on the radiooooooo
  Hey man! Look at me rockin out
  I'm on the videooooooo

  They take me away away from
  The strangest place of
  Sweet Danny and Lisa
  They take me away from
  System of a down - Radio/Video 2005


  || 0 CommentsSunday, June 19, 2005  تو روزنامه نوشته بود،
  هر چی گشتیم تو این دنیا (البته تو حوزه ای از جغرافیای دنیا که دست و پامون دراز میشد)، یک آدم فقط یک آدم پیدا نکردیم در مصاحبت که زیبایی و لذت خلق کند.
  روزنامه در ادامه نتیجه گیری کرده بود که:
  آدم ها یا احمق اند و توان خلق آن چیزها را ندارند (جبر فیزیولوژیکی)
  یا دست و پای ما در حوزه ی تخمی و بیخودی از دنیا دراز میشود (جبر جغرافیایی)

  تیتر روزنامه بود: به من نگویید تنها و غیر اجتماعی

  ***

  شهردار قدرت طلب به خوبی آگاهی دارد که مردمش یا دارای لنگ و پاچه ی برنزه و کشیده اند، یا در شهوت آن.
  لذا نگران نباشید، او به شرایط روانی شما واقف است و با آن مدارا خواهد کرد
  او در این مساله زرتشتی است که از پشت کوه های بلند و سرد فاشیسم آمده،
  در حالی که شوق ابر انسان چشم هایش را چپ کرده.

  به راهبی که در جنگل
  به طور
  کاملا
  اتفاقی
  دیده اید
  اقتدا نکنید.

  ***

  من عاشق چیزهای sharp ام،
  فلذا لعنت بر مصادر ذیل:
  پهن شدن، لبه دار شدن، تخلخل، عدم وضوح، شلوغی، IQ دورقمی رو به یک رقمی، تاثر، راندمان کم، فراموشی نقطه ی واحد حرکت

  ***

  دزدیدن از زندگی چیست که سپهری میگوید؟
  همان چیزی که بارها در خلوت خودت تجربه کرده ای و با تجربه اش گسترده شدی و گسترانیده ای
  همان چیزی که خواستی با یک نفر دیگر همدست شوی و بدزدی اش اما از دستت گریخت
  همان چیزی که یک اشتباه سهوی میتواند برای همیشه او را از تو در حجاب کند

  ***

  دلبری چند صورت مختلف دارد
  صورت بی مزه
  صورت با مزه
  و تغییر تنها از سمت بامزه به بی مزه قابل صورت پذیرفتن است.

  ***

  ریتم از مهمترین چیزهایی است که در زندگی باید رعایت کرد
  چیزی که ریتم نداشته باشد به جایی نمیرسد
  بعضی ها در زندگی موزیسین های قابلی هستند و از دیگران ممتاز میشوند
  و بعضی ها تا آخر عمر به موسقی این و آن با دهان باز نگاه میکنند

  ***

  امروز به دوستی میگفتم که باید قراری بگذاریم در یک جای دنج بنشینیم موزیکی بگذاریم مشروبی بخوریم صحبتی بکنیم
  و دوستیمان را تازه کنیم
  انگار روابط هم دیگر بدون چیزکی شدت و شارپی لازم را ندارند.

  پ.ن: روابط خصوصی سازمان تبلیغات سفتکی و آبکی

  ***

  یک چیزی هم بگویم راجع به طفل های معصومی که فکر میکنند:

  اگر یک کافی شاپ را به عنوان پاتوق انتخاب کنند و قهوه ی مخصوص خود را هر روز از پیشخدمت مودب کافی شاپ ــ که برای ورود آنها دست تکان میدهد و به اسم سلام میکند و جای همیشگی را با لبخند نشان میدهد.ــ بخواهند، یواشکی سیگار بکشند، و دیدشان را به سکس توسعه دهند (در لباس شرکت در محافل گفتگوی روشنفکری)
  بله فکر میکنند اگر این کارها را با دقت انجام دهند میتوانند خودشان را به رده های جالبی از جامعه برسانند


  خانوما، خوشکلا، گوگوریا، کمیابا، خیلی خیلی خاصا: گائیـــدین.

  ***

  و واقعیت وجودی من اینه که
  چیزهای کشدار و عبوس را دوست دارم
  و فکر نمیکنم زندگی جهت خاصی داشته باشه که طبق اون به من بگی سیاه
  دیگر کسی را به رنگ نمیسنجند، واحد اندازه گیری آدم ها از نظر دکتر وی وی میزان انرژی آن ها است


  || 0 CommentsFriday, June 17, 2005  بالاخره معظم له وی وی صالح مزینانی نظر انتخاباتی خود را به دست ما رساندند:

  " من به خاطر همه ی بعد از ظهر های دلگیر و شب های زشت و خیابان های دوست نداشتنی این کشور، به خودم زحمت رفتن تا سر کوچه و شرکت در انتخابات را نخواهم داد.
  راستی شما که هیجان انتخابات دارید و خوشحالید، هیچ فکر کرده اید که از تلویزیون گرفته تا خیابان های شهرتان فردای انتخابان همان رنگ خواهد بود که تا یک ماه پیش بود؟
  هیچ فکر کرده اید که جواب دل مردگی های خود را چه خواهید داد، اگر برای انتخابات جغد هایی که نشسته اند بر بام شبتان لباس پلوخوری بپوشید و از خانه بیرون بروید؟ "


  || 0 CommentsThursday, June 16, 2005  با الان 5 سال پیاپی میشه که من آخرای بهار شروع میکنم به محو شدن
  مـــحو تا پاییز بیاید و دوباره رستاخیز شود در سر تا سر سرزمین سلول هایم
  و شخص دیگری متولد شود، برای پاکی و بلوغ سرما
  شایسته ی گرفتن منتج سلول ها و فرماندهی سینمای درک دنیا

  امضا: خرس اینورس

  ***

  پس محکم در را میکوبم و چشم هایم را میبندم
  و فراموش میکنم که روزگاری عادت داشتم تو را هر روز ببینم و آب دهم
  گزلیک زیبای به جا مانده از جلاد تو و مادرت را بر میدارم
  نگاهش میکنم، مست میکنم و نگاهش میکنم، به هپروت میروم و باز نگاهش میکنم، تا مرا وصل کند به روزی که از آن جلاد لب گرفتم
  تا دقیقا یادم بیاید که چه شد و چرا این بنیان عظیم را خاک کردم
  تا بدانم که چاره ای نداشتم و انقدر خودم را آزار ندهم.

  ***

  معین اگر کمی دیگر در تلویزیون دعوت میشد روی مبارکش وا میشد و میگفت:

  فکر کنم آدمایی که کچل شدن واسه این کچل شدن که یه روزی تو همه ی تصوراتی که از خودشان داشتند کچل شدند
  و اگر آدمی به این گونه به چیزی کشیده شود
  حادثه نمیتواند حدوث نکند

  ***

  یکی از چیز هایی که میدانم تجربه ی لذت بخشی دارد ولی هیچ وقت در حوزه ی اخلاقی من پیش نیامده
  رجوع به چیزهایی است که هم تجربه ی ممزوج شدن با آنها را چشیده ام، هم تجربه ی دل کندن از آنها (ago)
  با اینکه میدانم زیبا است، و لذت بخش
  نمیتوانم انجامش دهم
  خوابی است که هنوز دستم را به آن نگرفته ام


  || 0 CommentsTuesday, June 14, 2005  یک رانه ی راننده ی شدید دور من را حفاظت میکند
  که این روزها خیلی بزرگ شده
  آنقدر بزرگ شده که آثار ویرانی اش را با چشم غیر مسلح میتوانی ببینی
  به هر جا نگاه میکنم خراب میشود و فرش خاک درست میکند در ادامه ی راهم

  ***

  خنده دار کسانی
  که نشاط بچگی سر و صورت و سکنات خودآگاه و نا خودآگاهشان را ورداشته
  و با اقتداری که معلوم نیست از کجایشان در آمده
  هر جا مینشینند احساس "پدر بزرگی" یا بعضا "تقی خطر" بودن بنیاد قلمی شان را بر میدارد
  آدم یاد جوراب های خاکستری و بزرگ کلاه قرمزی می افتد "تولد عید شما مبارک قیو قیو"

  پ.ن: در ارتباط با خواندن وبلاگ این و آن از سر بی حوصلگی


  || 0 Comments  sometimes i, i feel like a fist
  sometimes i am the color of the air
  sometimes it's only afterwards  || 0 CommentsMonday, June 13, 2005  روزهایی وجود دارند که آدم یک ساعت تمام طول میکشد تا بفهمد چیزی که الساعه وارد مغزش شده در کدام دسته جا میشود و چه معنی میدهد
  آری، به چشم دیده ام روزی را که یک ساعت تمام با شگفت زدگی و حماقت سعی میکردم سر نخ ذهنم را دوباره پیدا کنم و بفهمم
  فقط بفهمم، یک چیز کوچک، شده یک چیز کوچک
  در این حد که زمان قالبی است که در آن جمله ای مانند "الان روز است" معنی خاصی دارد
  دریغ از دریافت کوچک ترین نظم و دریافت های استقرایی
  دریغ از یک راه ارتباطی عصبی بین این همه سلول منفرد
  دریغ از تکرار دوباره ی یک خاطره ی ادراکی کوچک، در حد احسس زبری یک صورت مدت ها نتراشیده.

  ***

  امروز جایی میخواندم هنر نیست مثل دیگران حرف نزدن
  من میخواهم بگویم دنیای زیبایی نیست دنیایی که در آن سبک حرف زدن همه مثل هم است

  ***

  گاهی اندوخته هایت را گم میکنی و گدایی میشوی در شهر اضطراب
  و گاهی چیزی پیدا میکنی که از بزرگی اندوخته هایت را فراموش میکند
  و آنگاه
  آســـوده
  گدا میشوی


  || 0 Comments

  The music of the future Will not entertain, It's only meant to repress And neutralise your brain  || 0 CommentsSunday, June 12, 2005  بعضی وقت ها دوست داری بینش ات شسته شود
  نه به خاطر اینکه از شر قبلی ها خلاص شوی
  چون برای بار شدن (Load) از بعدی ها نمیتوانی صبر کنی

  ***

  من خیلی خیلی با سربلندی روزی به کسی خواهم گفت

  "من بدون اغراق چند سال روی ابرها زندگی کردم
  و افتخار میکنم به خودم که حاضر شدم پر ارزش ترین چیزهای مزاحم لذت را با شجاعت پرت کنم از بالن زندگی ام بیرون
  و بدون آنها حتی ذره ای دچار فقر به تعریف اجتماعی اش نشوم
  ثروتی را پیدا کردم که از هیچ سوراخی خورده نمیشود"

  و آن شخص کسی خواهد بود که بیشترین احتیاج را به همچین مثالی دارد
  چون مثال را بیشتر از یک بار نمیزنند

  ***

  یک ترکیبی در ضمن اگر توانستید به من معرفی کنید
  که از ترکیب دود و آرامش زیبا تر باشد
  به شرط چاقو

  ***

  تو روزنامه نوشته بود بعضی ها (کافرا لابد) تو زندگیشون دفعات زیادی احساس میکنن که به سبک های خیلی مختلفی میتوانند ظهور کنند
  یعنی چی؟ یعنی باید آدم های خیلی مختلفی را در یک شب بارانی بکنند و بخورند
  یعنی چی؟ یعنی انگار ساخته شده اند برای ساختن دیگران (زیبا رویان و خوش اندامان لابد)
  یعنی چی؟ یعنی وای پیاز چقدر میل جنسی آدمو زیاد میکنه

  ***

  زندگینامه ی غنچه ای که شکوفاندمش را میخواهم بنویسم
  ذره ای که شاد شد
  نام کتاب را خواهم گذارد
  تذکره الاغ (با ضم الف و لام مشدد)


  || 0 CommentsFriday, June 10, 2005  ولی حالا از ادا در آوردن و شعر های بلند رهایی خواندن بگذریم
  نسل هر چی میگذره آشغال تر و سطحی تر و مبتذل تر میشه
  به ازای هر یه سالی که از سنم میرم پایین و با آدما برخورد میکنم
  یه مرحله بیشتر حالم به هم میخوره و متاسف میشم
  تعلیق دارن، تو سطحی ترین و زشت ترین سطح درک و ایده
  از پس هیچ کدومشون هم بر نمیای
  حوصلشم نداری که بر بیای

  ***

  برای آنکه بشود sometimes را روی محور زمان کشیده تر کرد
  آدم ها حاضر میشوند در Spectrum انرژی مثل یک تار مو شوند
  و همین زندگی را زشت کرده

  پ.ن: انجمن انرژی "چهار صبح تاج گذاری کن" گردهمایی تحلیلی عمرانه.
  عمر یعنی طول زندگی دیگر، با چیز دیگه اشتباه نگیرید

  ***

  آدم هر بار که یک بوی آشنا میشنود میمیرد و زنده میشود
  خیلی چیزهای عجیبی هستند بوهایی که حجمی از زندگی را احاطه کرده اند
  انگار توانسته باشند چیزی را جاودانه کرده باشند


  || 0 CommentsThursday, June 09, 2005  بخند
  وقتی که جک درباره ی تو است، بیشتر بخند
  وقتی که جک درباره ی عقاید تو است، بیشتر بخند
  وقتی که جک درباره ی عزیز ترین چیزهای تو است، بیشتر بخند
  کسانی که با جک حمله میکنند، با خنده میمیرند
  آنقدر بخند که خط های خنده روی صورت مجسمه ات، آنها را یاد جک های پلاسیده ای بی‌اندازد که جک ماندند و خرخره ی صاحبشان را خوردند.

  ***

  زندگی برای آدم هایی که فهمیده اند از دو دو تا چهار تا هم واضح تر است
  و خوب متاسفانه الان دوره زمانه ای شده که آموختن دیگر مقدس نیست
  دلایل اش هم خیلی خیلی خصوصی و به شما مربوط نیست و اینها است
  برای همین سنت زیبای مجاورت با دنیای زیبای نفهم ها تبدیل میشود به سنت ناپسند پرهیز
  گله و شکایت هم ندارد
  مثل خود زندگی مستبدانه رای میدهد و فاشیستی اجرا میکند

  ***

  آسمان میگویند همه جا یه رنگ است هم حرف بیخودی است ها
  من از بچگی در هر خانه ای که زندگی کرده ام
  میتوانم درباره ی تفاوت آسمانش با مال بقیه طومار بنویسم
  آسمان با آسمان البته که فرق دارد
  خیلی هم فرق دارد
  چیزی که این وسط ثابت بوده و شاعر را منحرف کرده تعادل شیمیایی مغز فقیرش بوده.

  ***

  به این موسقی میگویند Ambient
  به این یکی میگویند Experimental
  و به این یکی Proggressive

  این لیوان 5 درصد است
  این لیوان 13.5 درصد
  این یکی هم 43 درصد

  این هپی فیس است
  این فراری است
  این شانل درخشان

  این منم
  این تو نیست
  این یکی هم او نیست

  امشب خواستم چراغ ها را یک لحظه روشن کنم
  تا بعدا در دادگاه علیه خودم استفاده کنم

  ***

  کسانی را که به قله عادت دارند
  مجبورشان میکنند دره دوست هم بشوند
  به هر حال در راه لذت حساب و کتاب جایز نیست

  ***


  You think you're smart
  I think you're art
  We agree on this
  It doesn't work Feeling like dirt
  Feeling like you don't care
  We get a room
  And in the gloom
  She lights a cigarette
  Clothes on the bed
  Love me she said
  I give myself to her


  || 0 CommentsSaturday, June 04, 2005  عروسک قشنگ من رفته بود به نخل مردابش سر بزند که یکهو یک جوجه کلاغ مرده دید که خون از زیرش مثل رودخانه می آمد بیرون تا دم پای او.
  خلاصه جیغ میکشد و باربی های دیگر می آیند جوجه کلاغ را بر سر دیوار میگذارند و عروسک را آرام میکنند
  یکهو باد میزند و جوجه کلاغ را می اندازد به حیات همسایه
  عروسک قشنگ من دلش از سرنوشت نامعلوم جوجه کلاغ آشوب میشود و میدود به پشت بام
  که از آنجا حیات شلوغ پلوغ همسایه را با چشم هایش بگردد دنبال سرنوشت جوجه کلاغ
  اما وقتی پایش به پشت بام میرسد یک اتفاق وحشت انگیز می افتد
  چهار تا جوجه کلاغ مرده ی دیگر!
  تازه از این هم بدتر کمی بعد معلوم میشود که یکیشان در دهانه ی سرنوشت گیر کرده (لابد چاق بوده) و هنوز خونین و مالین نیمه جان است.
  عروسک من میرود مثل یک فلورانس نایتینگل کوچولو جوجه کلاغ نیمه جان را بغل کند که ننه کلاغ و بابا کلاغ به او حمله میکنند و چنگشان را به سارافون آبی اش میکشند
  او دوباره جیغ میزند و این بار به جای خبر کردن باربی های دیگر به بابالنگ دراز زنگ میزند
  بابالنگ دراز از او میخواهد که دیگر به پشت بام نرود چون ممکن است یک بیماری اپیدمی آن بلا را سر کلاغ ها آورده باشد و اینکه همه ی بیماری های خطرناک از حیوان به آدم سرایت کرده اند.
  و البته بابالنگ دراز اگر آن همه صدای غارغار از ته جگر از پشت تلفن نشنیده بود هرگز انقدر نگران نمیشد.
  غارغاررررررغارررررررر
  آن صدای سرسام آور ادامه داشت، حتی وقتی عروسک قشنگ من همسایه ها را از پشت پنجره ی اتاقش میدید که جوجه کلاغ های مرده را بیرون میبرند و یکی از همسایه های مهربان هم که دامپزشکی بلد بوده کلاغ نیمه جان را پانسمان میکند.
  داشتم اینها را مینوشتم که دیدم پستچی برایم یک نامه آورده
  نامه ی زنده ی تشکر کلاغ مادر از سر دیوار.
  نامه هی غار میزد و سرش را تکان میداد
  از آن تشکر های از سر ناچاری که کلاغ های خیلی داغ دیده فقط بلدند.

  ***

  وقتی صدای نفس کشیدن یک نفر را اکو میکنند و تو میشنوی
  تازه میفهمی زیاد هم آزاد نیستی
  آن صداها به تو میگوید حلزوووووووون
  یا
  جوانه ی گنــــدم


  || 0 Comments  I know we could live tomorrow
  But I know I live today
  I know we could live tomorrow
  But I don’t think we should wait! No

  Download videos

  clip-1
  clip-2
  clip-3


  ایــــنجا سایت یک دختر موزیسین ایرانی ساکن سوئد میباشد
  باید شهردار احمدی نژاد کلیپ های این دختر کمرنگ رو در میادین تهران پخش عمومی کند تا من ببینم دیگر کسی به مجسمه هایی که آرایش عروس دارند و با مقادیر معتنابهی لختی قاطی شده اند تا معلوم شود "دختر" هستند نگاه میکند یا نه.

  پ.ن: خانوما ناراحت نباشین، به آب و رنگ دادن به سر و صورت و دست و پا و باسنتون ادامه بدین، هر چی باشه شما اینجا به دنیا اومدین و عقده ای هستین، درست نیست با لاله مقایسه بشین.


  || 0 CommentsWednesday, June 01, 2005  در زمینه ی عشق: عزیزم به تخمک پرونی هات ادامه بده با خیال راحت
  در زمینه ی کار: دو ساعت کاری به من فرصت بدین قبلش لطفا
  در زمینه دوستی: جایگزین پیشنهادی شین پازل هزار تکه بود، سین به جای پیشنهاد فقط با پانتومیم نقد میکرد، و مال میم مدام با برق نوسان میکرد.

  ***

  تو روزنامه نوشته بود دخترها فقط به درد تماشا کردن میخورند، بیخود بهشون دست نزن که خبری نیست جز یک پروسه ی روانگردان، که حقیقتت را کدر میکند.
  و خودت میدانی که شفافیت ذهنیت آدم از زندگی از همه چیز essential تر است

  ***

  هی از آدم نپرسید خوشبختی به نظر تو چیست
  مال من ساده است
  شب + خلوت + شست و شوی vision با آب مخدر بر وزن مقطر
  و به دست آوردن لیاقت کافی برای در آغوش کشیدن خواب-پری پیرن زری گیج و مست

  ***

  امروز شین گفت فلس درآورده ای
  بعد با حالت عجیبی به من دست زد

  ***

  و من
  و من
  و
  من
  should contemplate this changes to ease the pain
  نباید؟
  کاش مال همه یه موقع میومد تا دنیا واسه رشد کردن مثل کتابخونه بشه واسه برانگیخته شدن


  || 0 Comments
  تا حالا Opeth که گوش میکردی فکر کرده بودی که Opeth یعنی چی؟ چه کلمه ایه؟
  Opeth یعنی City of Moon
  درست مثل حالا که من و تو آبی ِ شب را دیده ایم
  از دو نقطه ی دور به یک نقطه ی خیلی دور دیگر نگاه میکنیم
  نقطه ای که من و تو را از اشتراک ارضا میکند


  I can't see the meaning of this life i'm leading, I try to forget you as you forgot me
  this time there is nothing left for you to take, this is goodbye
  Summer is miles and miles away, and noone would ask me to stay

  And I, should contemplate this change to ease the pain.
  And I, should step out of the rain, turn away.

  Close to having it all I am drifting through the stages of the rapture born within this loss
  Thoughts of death inside, tear me apart from the core of my soul
  Summer is miles and miles away, and noone would ask me to stay

  And I, should contemplate this change, to ease the pain.
  And I, should step out of the rain, turn away.

  At times, the darks fading slowly, but it never sustains.
  Would someone watch over me, In my time of need.
  Summer is miles and miles away, and noone would ask me to stay

  And I, should contemplate this change, to ease the pain.
  And I, should step out of the rain, turn away.
  And I, should contemplate this change, to ease the pain.
  And I, should step out of the rain, turn away


  || 0 CommentsMarch 2004 -   April 2004 -   May 2004 -   June 2004 -   July 2004 -   August 2004 -   September 2004 -   October 2004 -   November 2004 -   December 2004 -   January 2005 -   February 2005 -   March 2005 -   April 2005 -   May 2005 -   June 2005 -   July 2005 -   August 2005 -   April 2006 -   May 2006 -   June 2006 -   July 2006 -   August 2006 -   September 2006 -   October 2006 -   November 2006 -   December 2006 -   January 2007 -   February 2007 -   March 2007 -   April 2007 -   May 2007 -   June 2007 -   July 2007 -   August 2007 -   September 2007 -   October 2007 -   November 2007 -   December 2007 -   January 2008 -   February 2008 -   March 2008 -   April 2008 -   May 2008 -   June 2008 -   July 2008 -   August 2008 -   September 2008 -   October 2008 -   November 2008 -   December 2008 -   January 2009 -   February 2009 -   March 2009 -   April 2009 -   June 2009 -   July 2009 -   August 2009 -   September 2009 -   October 2009 -   November 2009 -   December 2009 -   January 2010 -   February 2010 -   March 2010 -   April 2010 -   May 2010 -   June 2010 -   July 2010 -   August 2010 -   September 2010 -   October 2010 -   November 2010 -   December 2010 -   March 2011 -   April 2011 -   May 2011 -   July 2011 -   August 2011 -   September 2011 -   October 2011 -   November 2011 -   January 2012 -   February 2012 -   March 2012 -   April 2012 -   May 2012 -   June 2012 -   July 2012 -   August 2012 -   September 2012 -   October 2012 -   November 2012 -   December 2012 -   January 2013 -   February 2013 -   March 2013 -   April 2013 -   May 2013 -   June 2013 -   September 2013 -   October 2013 -   November 2013 -   December 2013 -   January 2014 -   February 2014 -   March 2014 -   April 2014 -   May 2014 -   June 2014 -   July 2014 -   August 2014 -   September 2014 -   October 2014 -   November 2014 -   December 2014 -   January 2015 -   February 2015 -   March 2015 -   April 2015 -   May 2015 -   June 2015 -   July 2015 -   August 2015 -   September 2015 -   October 2015 -   November 2015 -   December 2015 -   January 2016 -   February 2016 -   March 2016 -   April 2016 -   May 2016 -   June 2016 -   July 2016 -   August 2016 -   September 2016 -   October 2016 -   November 2016 -   December 2016 -   January 2017 -   February 2017 -   March 2017 -   April 2017 -   May 2017 -   June 2017 -   July 2017 -   August 2017 -   September 2017 -   October 2017 -   November 2017 -   December 2017 -   January 2018 -   February 2018 -   March 2018 -   April 2018 -   May 2018 -   June 2018 -   July 2018 -   August 2018 -   September 2018 -   October 2018 -   November 2018 -   December 2018 -   January 2019 -   February 2019 -   March 2019 -   April 2019 -   May 2019 -   June 2019 -   July 2019 -   August 2019 -   September 2019 -   October 2019 -   November 2019 -   December 2019 -   January 2020 -   February 2020 -