[Archive]


Sunday, September 28, 2008
  Dave صبر کن. ممکن است صبر کنی؟
  صبر کن Dave. میشود صبر کنی؟
  Dave دارم حافظه ام را از دست میدهم.
  میتوانم حسش کنم، میتوانم حسش کنم.  پ.ن: بخشی از دیالوگ هایی که ابر کامپیوتر HAL به فضانورد خونسرد 2001: یک اودیسه فضایی میگوید و در آغاز مقاله ای که ناطق الاسلام عنوانش را اینگونه ترجمه میکند آمده است: "آنچه اینترنت بر سر مغزهای ما می آورد".

  میبینید دوستان، از شما نقل قول میکنم و نامتان را هم میگویم، درست آن سوی سکه ای که شما بی چشم و رو ها روی دیگرش هستید، رویی که بیشتر به سنگ پا مینماید تا وجدان کاری یک نویسنده.
  آخر نحس نامه ای 13 خطی از من را به عنوان بخشی از اقبال نامه ی خود در ابتدای یک مجله پر خواننده چاپ کردن چه لذتی دارد برای یک نویسنده؟ نویسنده؟ هر که مینویسد؟
  آهای جوانک تو حتی وقتی مینویسی (Paste میکنی، میچسبانی، میمالانی) از کوچه و خیابان جدا نمیشوی. قلم در دست تو چه میکند؟ جوراب و شرتت را خوانندگان مونث آن مجله که حالا توقیف شده جویده اند؟ نکند ترشیدگی لبخندت را هم از رخت بخت آنان ربوده ای؟!


  || 0 Comments  Leonard Cohen - Light As The Breeze
  save target as


  She stands before you naked
  you can see it, you can taste it,
  and she comes to you light as the breeze.
  Now you can drink it or you can nurse it,
  it don't matter how you worship
  as long as you're
  down on your knees.

  So I knelt there at the delta,
  at the alpha and the omega,
  at the cradle of the river and the seas.
  And like a blessing come from heaven
  for something like a second
  I was healed and my heart
  was at ease.

  O baby I waited
  so long for your kiss
  for something to happen,
  oh something like this.

  And you're weak and you're harmless
  and you're sleeping in your harness
  and the wind going wild
  in the trees,
  and it ain't exactly prison
  but you'll never be forgiven
  for whatever you've done
  with the keys.

  O baby I waited ...

  It's dark now and it's snowing
  O my love I must be going,
  The river has started to freeze.
  And I'm sick of pretending
  I'm broken from bending
  I've lived too long on my knees.

  Then she dances so graceful
  and your heart's hard and hateful
  and she's naked
  but that's just a tease.
  And you turn in disgust
  from your hatred and from your love
  and she comes to you
  light as the breeze.

  O baby I waited ...

  There's blood on every bracelet
  you can see it, you can taste it,
  and it's Please baby
  please baby please.
  And she says, Drink deeply, pilgrim
  but don't forget there's still a woman
  beneath this
  resplendent chemise.

  So I knelt there at the delta,
  at the alpha and the omega,
  I knelt there like one who believes.
  And the blessings come from heaven
  and for something like a second
  I'm cured and my heart
  is at ease.


  || 1 Comments

  Elvis Presley - Burning Love
  save target as


  میدانی
  وقتی پای کودک ماندن به میان می آید
  شک بزرگ نوبتش میشود
  این زمان ها را دوست دارم
  حتی مهم نیست که همیشه در سر پایینی زندگی و صلاح سر و کله اش پیدا میشود

  پ.ن: سر پایینی Addict میکند؟


  || 0 CommentsSaturday, September 27, 2008Wednesday, September 24, 2008
Tuesday, September 23, 2008  میدانی
  هیچ گاه از تو نخواسته و نخواهم خواست که مزخرف باشی
  مهربانی ات را میبوسم
  حتی اگر در نگاه کوتاه میانه ی بوسه، Mood چشمانت را به ناگاه، از مرداب پیر، مانده تر یابم.


  || 0 Comments
  نمردیم و از خود کون گشاد تر هم در این چرخ قراضه در حال بیهودگی یافتیم
  و اینک من که نمیتوانم شادی ام را از دیدن کون گشادی Original پنهان کنم
  درود بر تو و چشمان بی نیاز، بی حال و تحقیرگرت


  || 0 Comments
  اگر برنامه نویسی میدانید
  اگر Multiple Orgasms را عطیه ای الهی که تنها بر زنان فرود می آید فرض میکنید
  اگر باورتان نمیشود که مفاهیم میتوانند به اندازه ی هفته ی مد لندن Glamour باشند
  به سراغ Ruby on Rails بروید

  امضا: ژولیده با کمر خالی


  || 0 Comments
  اگر سایه دروغ گفتن میدانست
  اگر هنر هفتم، سایه را هم مثل دیگران اغوا میکرد
  آن وقت
  تنهایی می رفت
  به جایی که آدم های بی سایه زندگی میکنند
  آدم هایی که مثل تو عادت ندارند حالشان را از سایه شان بپرسند
  آن وقت
  تشنگان خوشی زیر دل زده ی فلسفه مجبور میشدند تیر انداز شوند و سایه ها را بزنند
  تا آدم ها تنها شوند
  تا آدم ها غمگین شوند
  تا آدم ها فیلسوف شوند
  میدانی سایه
  همه ی ذوق من از بی ذوقی تو است


  || 1 CommentsMonday, September 15, 2008

  Talking Heads - Heaven
  save target as  Everyone is trying to get to the bar.
  The name of the bar, the bar is called Heaven.
  The band in Heaven they play my favorite song.
  They play it once again, they play it all night long.

  Oh heaven, heaven is a place, a place where nothing, nothing ever happens.
  Heaven is a place, a place where nothing, nothing ever happens.

  There is a party, everyone is there.
  Everyone will leave at exactly the same time.
  When this partys over it will start again.
  It will not be any different, it will be exactly the same.

  Heaven is a place, a place where nothing, nothing ever happens.
  Heaven is a place, a place where nothing, nothing ever happens.

  When this kiss is over it will start again.
  It will not be any different, it will be exactly
  the same.
  It's hard to imagine that nothing at all
  could be so exciting, could be this much fun.

  Oh, heaven, heaven is a place, a place where nothing, nothing ever happens.
  Oh, heaven, heaven is a place, a place where nothing, nothing ever happens.


  || 1 CommentsSaturday, September 13, 2008
  Talking Heads - Girlfriend Is Better (Live)
  save target as
  I . . . Who took the money?
  Who took the money away?
  I . . . It's always show time
  Here at the edge of the stage
  And I, I, I, wake up and wonder
  What was the place, what was the name?
  We wanna wait, but here we go again...

  I . . . takes over slowly
  But doesn't last very long
  And I, I, I, no need to worry
  Everything's under control
  O - U - T But no hard feelings
  What do you know? Take you away
  We're being taken for a ride again
  I got a girlfriend that's better than that
  She has the smoke in her eyes
  She's moving up, going right through my heart
  She's gonna give me surprise
  Better than this, know that It's right
  I think you can if you like
  I got a girlfriend with bows in her hair
  And nothing is better than that (Is it?)

  Down, down in the basement
  We hear the sound of machines
  And I, I, I, I'm driving in circles
  Come to my senses sometimes
  Why, why, why, why start it over?
  Nothing was lost, everything's free
  I don't care how impossible it seems

  Somebody calls you but you cannot hear
  Get closer to be far away
  Only one look and that's all that it takes
  Maybe that's all that we need
  All that it takes, all that it takes
  All that it takes, all it takes
  I got a girlfriend that's better than that
  And she goes wherever she likes. (there she goes...)

  I got a girlfriend that's better than that
  Now everyone's getting involved
  As we get older and stop making sense
  You won't find her waiting long
  Stop making sense, stop making sense...stop making sense, making sense
  I got a girlfriend that's better than that
  And nothing is better that this
  (Oh is it? )


  || 0 CommentsFriday, September 12, 2008
Thursday, September 11, 2008  آقای David Byrne به همراه Brian Eno یک آلبوم دادند به نام Everything That Happens Will Happen Today.
  خوب البته این آلبوم در حد هیچ کدام از این نام ها نیست شاید هم هست (به اینجور چیزها میگویند Grower).
  اما اگر کوچکترین علاقه ای به ایشان دارید از زیر سنگ هم شده آلبوم را بجورید.
  اصلا مگر میشود کسی خودش را کنجکاو بداند، وقتی دست و Stuff از چوب زدن زاغ David Byrne برداشته است؟
  ویژگی این آلبوم آرامش بی حد آن است، میشود تشبیهش کرد به پیرهنی از جنس ابریشم.

  David Byrne & Brian Eno - I Feel My Stuff
  save target as


  David Byrne & Brian Eno - Everything That Happens
  save target as


  پ.ن: هر دوی این افراد متخصص ایجاد Texture میباشند، مناسب برای کسانی که صدای Textured دوست میدارند.


  || 0 Comments


Wednesday, September 10, 2008Tuesday, September 09, 2008
Wednesday, September 03, 2008Monday, September 01, 2008March 2004 -   April 2004 -   May 2004 -   June 2004 -   July 2004 -   August 2004 -   September 2004 -   October 2004 -   November 2004 -   December 2004 -   January 2005 -   February 2005 -   March 2005 -   April 2005 -   May 2005 -   June 2005 -   July 2005 -   August 2005 -   April 2006 -   May 2006 -   June 2006 -   July 2006 -   August 2006 -   September 2006 -   October 2006 -   November 2006 -   December 2006 -   January 2007 -   February 2007 -   March 2007 -   April 2007 -   May 2007 -   June 2007 -   July 2007 -   August 2007 -   September 2007 -   October 2007 -   November 2007 -   December 2007 -   January 2008 -   February 2008 -   March 2008 -   April 2008 -   May 2008 -   June 2008 -   July 2008 -   August 2008 -   September 2008 -   October 2008 -   November 2008 -   December 2008 -   January 2009 -   February 2009 -   March 2009 -   April 2009 -   June 2009 -   July 2009 -   August 2009 -   September 2009 -   October 2009 -   November 2009 -   December 2009 -   January 2010 -   February 2010 -   March 2010 -   April 2010 -   May 2010 -   June 2010 -   July 2010 -   August 2010 -   September 2010 -   October 2010 -   November 2010 -   December 2010 -   March 2011 -   April 2011 -   May 2011 -   July 2011 -   August 2011 -   September 2011 -   October 2011 -   November 2011 -   January 2012 -   February 2012 -   March 2012 -   April 2012 -   May 2012 -   June 2012 -   July 2012 -   August 2012 -   September 2012 -   October 2012 -   November 2012 -   December 2012 -   January 2013 -   February 2013 -   March 2013 -   April 2013 -   May 2013 -   June 2013 -   September 2013 -   October 2013 -   November 2013 -   December 2013 -   January 2014 -   February 2014 -   March 2014 -   April 2014 -   May 2014 -   June 2014 -   July 2014 -   August 2014 -   September 2014 -   October 2014 -   November 2014 -   December 2014 -   January 2015 -   February 2015 -   March 2015 -   April 2015 -   May 2015 -   June 2015 -   July 2015 -   August 2015 -   September 2015 -   October 2015 -   November 2015 -   December 2015 -   January 2016 -   February 2016 -   March 2016 -   April 2016 -   May 2016 -   June 2016 -   July 2016 -   August 2016 -   September 2016 -   October 2016 -   November 2016 -   December 2016 -   January 2017 -   February 2017 -   March 2017 -   April 2017 -   May 2017 -   June 2017 -   July 2017 -   August 2017 -   September 2017 -   October 2017 -   November 2017 -   December 2017 -   January 2018 -   February 2018 -   March 2018 -   April 2018 -   May 2018 -   June 2018 -   July 2018 -   August 2018 -   September 2018 -   October 2018 -   November 2018 -   December 2018 -   January 2019 -   February 2019 -   March 2019 -   April 2019 -   May 2019 -   June 2019 -   July 2019 -   August 2019 -   September 2019 -   October 2019 -   November 2019 -   December 2019 -   January 2020 -   February 2020 -   March 2020 -   April 2020 -   May 2020 -